KATEDRA INFORMATYKI
 

dr hab. inż. J. Sadecki, prof. PO

 

dr inż. A. Bryniarska

Doktor inżynier Anna Bryniarska od 2005 roku związana jest z Politechniką Opolską. W 2010 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku informatyka, natomiast w 2014 roku uzyskała stopień doktora z dziedziny automatyka i robotyka. Jej praca naukowa skupia się na logice rozmytej, rozmytej logice opisowej (fuzzyDL), wyszukiwaniu wiedzy oraz sieciach semantycznych.

 

dr inż. A. Zatwarnicka

Doktor inżynier Anna Zatwarnicka pracę na Politechnice Opolskiej rozpoczęła w 1998 roku, zaraz po ukończeniu studiów na kierunku informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

W 2007 obroniła z wyróżnieniem doktorat w dyscyplinie informatyka na Politechnice Wrocławskiej. Temat rozprawy doktorskiej: "Metoda i adaptacyjne algorytmy globalnej dystrybucji żądań HTTP". W pracy naukowej zajmuje się dystrybucją żądań webowych z zastosowaniem rozmytych sieci neuronowych (FNN).

Interesuje się różnymi aspektami wytwarzania oprogramowania i jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Grupa .NET PO.

 

dr inż. M. Podpora

dr inż. Michał Podpora, adiunkt, kierownik studiów podyplomowych Informatyka Śledcza, kierownik Międzyinstytutowego Centrum Obliczeniowego Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, sekretarz studiów doktoranckich, opiekun koła naukowego iGroup. Apple Distinguished Educator. Wykładowca i jednocześnie praktyk w zakresie ochrony sieci, systemów, danych, informacji niejawnych. Zainteresowania badawcze: roboty humanoidalne, silniki sztucznej inteligencji robotów autonomicznych, architektury kognitywne, systemy autonomicznego pozyskiwania wiedzy, systemy wbudowane, systemy pozyskiwania wiedzy z obrazów, przetwarzanie obrazu, algorytmy przetwarzania wizji dla informatyki śledczej. Autor wniosków i uczestnik projektów badawczych. Aktualności na stronie m.podpora.po.opole.pl.

 

dr inż. A. Smolczyk

.

 

mgr inż. M. Machaczek

Dyplom magistra inżyniera w zakresie informatyki uzyskał w 2013 roku na Wydziale Automatyki, Elektrotechnik i Informatyki Politechniki Opolskiej. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej. W ramach prowadzonej pracy doktorskiej skupia się na obliczeniach równoległych w zastosowaniu do metod optymalizacji statycznej.
 

mgr inż. Artur Pala

Magister inżynier Artur Pala jest absolwentem PWSZ w Nysie gdzie ukończył studia inżynierskie na kierunku Informatyka Stosowana. Z Politechniką Opolską związany jest od 2008 roku. Studia magisterskie na kierunku Informatyka ukończył w 2010 roku. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Informatyki Politechniki Opolskiej.

W ramach realizowanej pracy doktorskiej prowadzi badania w zakresie zastosowania technologii obliczeń masowo równoległych (na przykładzie Nvidia CUDA) do rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych oraz problemów Optymalizacji Dynamicznej.

 

mgr inż. M. Majer