KATEDRA INFORMATYKI

Katedra Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki powstała 01.09.2020r. z przekształcenia Instytutu Informatyki. Instytut Informatyki został utworzony pod koniec 2016 roku w wyniku połączenia części Instytutu Automatyki i Informatyki z Katedrą Elektrowni i Systemów Pomiarowych. Prace naukowe i badawcze na Instytucie skupiają się wokół szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych rozwiązaniach przemysłowych i biznesowych. Natomiast w Katerze Elektrowni i Systemów Pomiarowych dominującą dyscypliną naukową jest elektrotechnika oraz energetyka i diagnostyka przenikające się z informatyką, ekonomią, zarządzaniem, budownictwem i ciepłownictwem.

Potwierdzeniem aktywności naukowej pracowników są liczne publikacje w uznanych periodykach, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych, wydawane książki i monografie. Ponadto, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych organizuje cykliczną międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Forum Energetyków GRE’.

Główną cechą naszego Instytutu jest duża otwartość względem biznesu i firm, które często przyjeżdżają do nas na różnego typu wydarzenia i konferencje studenckie takie jak IT Academic Day, Dni IT, Maraton Programowania PiastCode czy Otwarte Mistrzostwa Opola w Programowaniu Zespołowym.

Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wykładach i spotkaniach z przedstawicielami firm z branży IT, na których poznają nowe technologie z branży oraz ofertę swoich przyszłych pracodawców. Możemy pochwalić się współpracą i kontaktami z takimi firmami jak:

 • ASSECO,
 • AtelElectronics,
 • ATOS,
 • AXXIOME,
 • Bright Coders’ Factory,
 • CAPGEMINI,
 • Credit-Suisse,
 • Future-Processing,
 • Getso,
 • IBM,
 • INTENSO,
 • JCOMMERCE,
 • Nowa ITAKA,
 • Axabee.com,
 • VOLVO,
 • Contour Technology,
 • Microsoft,
 • Radytek,
 • Netkoncept,
 • Lufthansa (Gdańsk),
 • Pannatoni,
 • Weegree,
 • ECO S.A.

Studia z Informatyki I-go stopnia prowadzimy w ścieżkach w języku angielskim oraz języku niemieckim, aby sprostać wymaganiom stawianym przez branżę IT. Oferujemy również studia podyplomowe Informatyka z elementami informatyki śledczej. Laboratoria naszego Instytutu są wyposażone w nowoczesne komputery i urządzenia wspomagające proces edukacyjny. W Instytucie działają prężnie studenckie koła naukowe InfoVolt, iGroup, TeamBit, Pixel, .NET. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem w Instytucie platformy moddle do kontaktów ze studentami. Ponadto w Instytucie działają Akademia CISCO czy Oracle Academy. Niedługo będzie również działała Akademia Redhat. Od semestru letniego 2018, dzięki staraniom naszych pracowników, zostanie również uruchomiona platforma e-learningowa Politechniki Opolskiej dostępny pod adresem estudia.we.po.opole.pl

Dążymy do tego, aby nasi studenci mieli dostęp to najnowszego, legalnego oprogramowania, które mogą poznawać w trakcie zajęć. Mamy wykupione licencje na programy Statistica (http://we.po.opole.pl/index.php/programy/statistica), Matlab, oprogramowania firmy Microsoft w ramach Microsoft Imagine Premium (http://we.po.opole.pl/index.php/programy/microsoft-imagine-premium) i innych.

W ramach prac naszych pracowników znajduje się również kierowanie Międzyinstytutowym Centrum Obliczeniowym Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Pracownicy naszego Instytutu udzielają się w wielu akcjach promujących Politechnikę Opolską.

Pracownicy naszego Instytutu udzielają się w wielu akcjach promujących Politechnikę Opolską. Prowadzimy między innymi wykłady w ramach Akademii Młodych Serc, Dziecięcej Politechnice Opolskiej i Festiwalu Nauki. Często odwiedzają nas uczniowie z różnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich na specjalnie przygotowanych warsztatach, wykładach i pokazach, które bez wątpienia kreują pozytywny wizerunek Politechniki wśród przyszłych studentów. Jako Politechnika mamy podpisaną umowę współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Opolu. Prowadzimy również kursy dla nauczycieli.  Zdarza się również, że nasi pracownicy odwiedzają szkoły na przykład z pokazami dronów.

Katedra Informatyki bierze udział w różnych projektach zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Nasi pracownicy otrzymali granty NCN Miniatura czy granty Dziekana. Warto wymienić tutaj takie projekty jak: Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych (realizowany do 06.2021), Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1, Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2, SPEET - Student Profile for Enhancing Engineering Tutoring, Przyszły inżynier na Politechnice Opolskiej.

Nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych.

Mamy również podpisane porozumienie o współpracy z Instytutem Metrologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Główne cele i zakres tej współpracy to:

 • udostępnianie meteorologicznych danych pomiarowych,
 • doskonalenie metod prognozowania zjawisk i procesów hydrologiczno–meteorologicznych;
 • testowanie i ocena możliwości wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych w zakresie obserwacji zjawisk atmosferycznych,
 • zastosowanie metod GIS dla potrzeb archiwizacji danych i modelowania procesów atmosferycznych,
 • analiza ryzyka występowania zagrożeń powodowanych czynnikami atmosferycznymi.