KATEDRA INFORMATYKI

Studenckie Koło Naukowe "Pixel" powstało w październiku 2006 roku. Opiekunem koła jest dr inż. Mariusz Sobol. Celem działalności koła jest propagowanie i wymiana wiedzy związanej z zagadnieniami dotyczącymi zaawansowanego modelowania i programowania grafiki komputerowej, technologii multimedialnych, algorytmów graficznych i najnowszych zastosowań grafiki komputerowej (m. in. rzeczywistość wirtualna oraz rozszerzona, druk 3D czy analiza obrazu w czasie rzeczywistym). Działalność koła przejawia się w organizowaniu seminariów i warsztatów oraz uczestniczeniu członków koła w konkursach graficznych i konferencjach studenckich. Członkowie koła biorą także corocznie udział w działaniach mających na celu promocję wydziału i uczelni, a także popularyzację studiowania na kierunku Informatyka. Imprezy, w których koło naukowe uczestniczy, organizując prezentacje i pokazy, lub których jest współorganizatorem to m.in. Opolski Festiwal Nauki, akcja „Dziewczyny na Politechniki”, Otwarte Mistrzostwa Opola w Programowaniu Zespołowym czy Dni IT. Studenci działający w kole byli laureatami konkursów graficznych i konferencji studenckich (m. in. "Osiągnięcia współczesnej informatyki" i "ICT Young").

Zapraszamy wszystkich studentów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu grafiki komputerowej. W tym semestrze zimowym 2017/2018 spotkania koła odbywają się w czwartki o godzinie 16:00 w sali 006 w budynku 3.