KATEDRA INFORMATYKI

W dniu 18 STYCZNIA 2018R. o godzinie 11.00 w sali P3-109 odbyło się seminarium, na którym referat wygłosił MGR INŻ. ADAM DUDEK na temat "MODEL KONWERSJI WIEDZY NA PRZYKŁADZIE DZIAŁU SERWISOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO". Seminarium związane było z planowaną obroną doktoratu w dyscyplinie Informatyka. Na seminarium obecni byli również goście w osobach: DR HAB. INŻ. JUSTYNA PATALAS-MALISZEWSKA, PROF. PWSZ w Nysie oraz DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ STANISŁAWSKI, PROF. PWSZ w Nysie. 

W dniu 01 LUTEGO 2018R. o godzinie 12.00 w sali P3-109 odbyło się seminarium, na którym DR INŻ. MICHAŁ MELOSIK wygłosił referat na temat "INTERDYSCYPLINARNA ANALIZA ZAGROŻEŃ W SYSTEMACH WBUDOWANYCH NA PRZYKŁADZIE TROJANÓW SPRZĘTOWYCH ". Prelegent reprezentował POLITECHNIKĘ POZNAŃSKĄ, WYDZIAŁ INFORMATYKI, INSTYTUT INFORMATYKI, ZAKŁAD BADAŃ OPERACYJNYCH I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI.

W dniu 18 STYCZNIA 2018R. o godzinie 09.30 w sali P3-109. odbyło się seminarium, na którym referat wygłosił DOC., RNDR. STANISLAV BARTOŇ, CSC. , który  gościł w dniach od 15 do 19 stycznia 2018r. w Instytucie Informatyki. Profesor na seminarium zaprezentował wybrane zagadnienia leżące w zakresie  zainteresowań i badań naukowych.

W dniu 15 marca 2018R. (czwartek) o godzinie 12.00 w sali P3-109 odbyło się seminarium na któym referat wygłosi PROF. DR HAB. INŻ. VOLODYMYR KHOMA na temat: "Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC) ". Wystąpienie pana prof. V. Khomy miało na celu zaprezentowanie pewnych nowych rozwiązań (na przykładzie projektu engensec) w zakresie kształcenia na studiach I oraz II stopnia pod kątem rozważenia możliwości uruchomienia u nas nowej specjalności na studiach II stopnia, dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa w technologiach informacyjnych i ich zastosowaniach.