KATEDRA INFORMATYKI

W budynku P3:

 • P3-006 Laboratorium grafiki komputerowej
 • P3-010 Laboratorium systemów wirtualizacji
 • P3-026 Laboratorium systemów operacyjnych
 • P3-106 Laboratorium programowania
 • P3-107 Laboratorium systemów webowych
 • P3-108 Laboratorium systemów mobilnych
 • P3-120 Laboratorium automatyki przemysłowej
 • P3-206 Laboratorium baz danych
 • P3-207 Laboratorium CISCO
 • P3-208 Laboratorium narzędzi sztucznej inteligencji
 • P3-209 Laboratorium systemów równoległych i rozpr. oraz ochrony danych
 • P3-307 Laboratorium informatyki

W budynku P1:

 • Laboratorium systemów komputerowych,
 • Laboratorium miernictwa i systemów pomiarowych,
 • Laboratorium pomiarów elektrycznych wielkości nieelektrycznych
 • Laboratorium mikroprocesorowych systemów pomiarów i sterowania,
 • Laboratorium inteligentnych systemów obliczeniowych,
 • Laboratorium eksploatacji i diagnostyki maszyn.

W przemyśle:

 • Laboratorium Diagnostyki Maszyn Elektrycznych

Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Zakładach TurboCare Polska SA w Lublińcu. W tym nowoczesnym zakładzie produkcyjno - remontowym energetyki, pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest  zarówno aparatura będąca własnością TurboCare Polska SA w Lublińcu jak i Katedry.
Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Cementowni

Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Cementowni ODRA SA. W tej nowoczesnej wytwórni cementu pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest zarówno aparatura będąca własnością Cementowni jak i Katedry.

 • Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Łożysk Tocznych

Laboratorium badawczego z cechami mobilności w którym można prowadzić diagnostykę eksploatacyjną łożysk tocznych w napędach zasilanych zarówno sieciowo jak i z urządzeń energoelektronicznych. Możliwe jest również prowadzenie prac w zakresie opanowania w kraju technologii montażu i serwisu najnowszego produktu łożyskowego, łożysk izolowanych w tym ceramicznych, przeznaczonych głównie do napędów zasilanych z falowników.

 • Laboratorium Badań Oblodzenia Linii Elektroenergetycznych

Laboratorium powstało w wyniku realizacja pracy zleconej nr BU-41/14 „Utworzenie laboratorium B+R w zakresie badań oblodzenia linii elektroenergetycznych”. Uczestnikami byli: mgr inż. Paweł Michalski, mgr inż. Mirosław Lasar, mgr inż. Michał Krawiec, dr inż. Łukasz Dzierżanowski – kierownik pracy.