KATEDRA INFORMATYKI

Studenckie koło naukowe

działające przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechniki Opolskiej

Opis koła:

Koło naukowe iGroup stanowią studenci zainteresowani zdobywaniem kompetencji i umiejętności z zakresu programowania aplikacji dla systemów firmy Apple – macOS i iOS. Zajęcia prowadzone są cyklicznie, a od minionego semestru warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu komputerowego i mobilnego dla tych systemów.

Studenci w trakcie poznają nie tylko nowe narzędzia (m.in. Xcode, w tym tzw. Playground), systemy operacyjne (macOS i iOS), specyfikę ich programowania, rewolucyjne języki i paradygmaty programowania, ale również zupełnie inny światopogląd jeżeli chodzi o tzw. User Experience.

Na pierwszych spotkaniach koła w każdym roku akademickim, w formie warsztatów, omawiane są systemy operacyjne, frontend i backend systemów, narzędzia programowania, oraz wprowadzenie do programowania aplikacji mobilnych dla iOS. Wszystkie następne spotkania poświęcone są programowaniu na platformy macOS/iOS oraz rozwiązań wieloplatformowych, dając możliwość wspólnego zdobywania wiedzy i doświadczenia.

Istotnym elementem działalności koła są kontakty z firmami zewnętrznymi zainteresowanymi pozyskaniem programistów macOS/iOS i pracowników obsługujących certyfikację aplikacji dla iOS – co stanowi realną motywację dla członków koła do zdobywania ww. umiejętności i kompetencji.

Cele statutowe:

  1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu programowania urządzeń mobilnych iOS.
  2. Organizowanie warsztatów programowania oraz warsztatów programowania zespołowego.
  3. Wykonywanie projektów indywidualnych i grupowych we współpracy z innymi kołami.
  4. Tworzenie interfejsów graficznych i naturalnych interfejsów użytkownika, integracja multimediów w aplikacji, tworzenie silników.
  5. Poszerzenie wiedzy z zakresu procesu recenzowania i publikowania aplikacji w sklepie.
  6. Współpraca z uczelnią jak również z innymi organizacjami zajmującymi się podobną tematyką.
  7. Zastosowanie technik programowania iOS i technologii mobilnych do badań naukowych, prowadzenie badań.