KATEDRA INFORMATYKI
 

prof. dr hab. inż. K Latawiec

Krzysztof J. Latawiec uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka w 1999 roku. Obecnie jest on profesorem Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Jego badania koncentrują się na identyfikacji systemów, sterowaniu wielowymiarowym, sterowaniu adaptacyjnym i odpornym (także w sieciach komputerowych), systemach niecałkowitego rzędu oraz problematyce przetwarzania w chmurze. Jest On autorem lub współautorem ponad 200-tu publikacji naukowych.
 

dr hab. inż. R. Stanisławski, prof. PO

 

dr inż. G. Bialic

Adiunkt na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Pracownik Instytutu Automatyki i Informatyki oraz Katedry Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie metod oceny jakości regulacji cyfrowych układów sterowania,komputerowych systemów pomiarowych oraz odnawialnych źródeł energii, a w szczególności wyznaczania efektywności elektrowni wiatrowych i mikrowiatraków. Był wykonawcą i kierownikiem 8 projektów B+R oraz innowacyjnych realizowanych w ramach POIG oraz RPO.
 

dr inż. M. Rydel.

 

dr inż. M. Zygarlicka

.