KATEDRA INFORMATYKI
 

dr hab. inż. K. Zatwarnicki, prof. PO

 

dr hab. inż. M. Pelc, prof. PO

 

dr inż. M. Gola

Doktor inżynier Mariusz Gola od 1996 roku związany jest z Politechniką Opolską. W 2001 roku uzyskał stopień doktora z dziedziny informatyka. Praca zawodowa skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z sieciami komputerowymi, systemami serwerowymi firmy Microsoft. Jest certyfikowanym instruktorem Cisco (CCAI) i Microsoft (MCT).

 

dr inż. E. Piotrowska

 

 

dr inż. W. Pokuta

 

dr inż. M. Sobol

 

mgr inż. J. Wojtanowski

.