KATEDRA INFORMATYKI

W imieniu informatyków z dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz pracowników Katedry Informatyki
mamy zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Seminarium będzie miało miejsce w Zespole Dydaktycznym Łącznik Politechniki Opolskiej.

W ramach seminarium wykład wygłosi emerytowany profesor ETC Zurich profesor Walter Gander. Tematyka wykładu: "Informatics and Education". Wykład zaplanowany jest jako 45 minutowy i wygłoszony będzie w języku angielskim.

Po przerwie kawowej zapraszamy na kolejny wykład zaplanowany na godzinę 11:00, który wygłosi profesor Stanislav Barton, pracownik Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Tematyka wykładu: " Mathematical Modeling using Maple", czas trwania wykładu to 45 minut, wykład również wygłoszony będzie w języku angielskim.

Zapraszamy Państwa serdecznie wraz ze Współpracownikami i Studentami.

dr hab. inż. Rafał Stanisławski, prof. Uczelni
przewodniczący

dr inż. Anna Zatwarnicka
kierownik Katedry Informatyki

Agenda:

10:00 – Profesor Walter Gander: " Informatics and Education"
10:45 – przerwa kawowa
11:00 – Profesor Stanislav Barton: "Mathematical Modeling using Maple"
11:45 – 12:30 Networking

Czas: 19 października 2023 roku, czwartek, w godzinach 10:00 – 12:30
Miejsce: Zespół dydaktyczny Łącznik, Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole

Profesor Walter Gander

Born May 24, 1944, married, two daughters.
Current status: Professor emeritus, Computer Science, ETH Zurich.
Personal WEB Page: www.inf.ethz.ch/personal/gander/

Academic degrees and positions: PhD in mathematics ETH Zurich, 1973, supervisor Peter Henrici.  Privatdozent in Numerical Analysis at ETH 1979-1986, Professor in Computer Science at ETH 1987-2009, founder of the Institute of Computational Science at ETH.
1989-1991: Head of the evaluation committee for the Swiss national supercomputer. Purchased the first supercomputer for the Swiss
National Supercomputing Center in Manno.
1997-2001: Chairman of the Department of Computer Science at ETH and   also Head of Education of Computer Science.

Research interests: Scientific computing, Numerical Linear Algebra and Parallel Computing.

Profesor Stanislav Barton

Born September 13, 1957, married, one daughter.

Current status: Professor uczelni, Opole Polytechnic University, Poland 

Academic degrees and positions:
RNDr.: Masaryk Unversity, Brno, 1981
PhD.: Mendel Univesity, Brno, 1993
dr. hab.: Opole Polytechnic University, 2018
Maple Ambassador for Czech Reap. and Slovak Rep. 1997 

1981-1986: Chirana Brno. Leader of construction of cryosurgical equipment
1986-1990: FORM Brno. Independent researcher. Mathematical modeling of forming processes.
1990-1992: Mendel University Brno. Assist. Prof.: Supervisor: Physics I, Physics II.
1992-1993: ETH Zürich,Switzerland. Study Visit. Institute of Scientific Computing,
1993-2018: Mendel University Brno. Assist. Prof.: Supervisor: Physics I, Physics II. Computer data processing, Computer Algebra for PhD. Students.

2018 - Opole University of Technology, Poland. Supervisor: Physics I, Physics II,
Mathematics, Linear Algebra and Analytical Geometry, Numerical Mathematics.
The team leader of the COVID-19 pandemic mathematical modelling.

Research interests: Scientific computing, Mathematical modeling, Maple