KATEDRA INFORMATYKI
Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na Politechnice Opolskiej.
W ramach seminarium profesor Jacek Leśkow z Politechniki Krakowskiej wygłosi referat pt. "Funkcje kopuli i funkcjonalna analiza danych we wnioskowaniu dla sygnałów cyklostacjonarnych".
Streszczenie: Sygnały cyklostacjonarne są przedmiotem intensywnych badań naukowych od wielu dziesięcioleci. Modele tych sygnałów znajdują zastosowania w wielu dziedzinach: od finansów po medycynę i nauki inżynierskie.
Celem referatu jest zaprezentowanie nowych metod analizy takich sygnałów z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego i funkcjonalnej analizy danych.
Wyniki teoretyczne będą ilustrowane zastosowaniami praktycznymi.

Seminarium odbędzie się 1 czerwca 2023 roku, rozpocznie się o godzinie 11:00.
Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, budynek 3 sala 109.


Profesor Jacek Leśkow jest pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Doktoryzował się w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1999 roku na Politechnice Wrocławskiej.
Przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako Dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki. Były Prorektor ds. Naukowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów. W dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek.
Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK (2018-2020).
Współtwórca Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na okres 2020-2027.
Członek Rady projektu AI TECH.
Członek Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny, 2007-2013.
Członek Rady ds. Polityki przy Ambasadorze USA w Warszawie, lata 2015-2016.
Kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki, 2013-2016.
Profesor wizytujący w University of California, Davis i University of California, San Diego, USA.
Profesor wizytujący w Universidade Estadual Campinas, Brazylia, 2015.
Profesor wizytujący w Laboratoire d’Analyse des Signaux et Processus Industriels LASPI, Francja.
Członek Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiego konsorcjum szkolenia kadry menedżerskiej CEUME (2002-2005).
Profesor University of California i Dyrektor Biura Konsultingu Statystycznego (USA), lata 1989 - 1997 Profesor Centro de Investigaciones en Matematicas, Meksyk, lata 1999 - 2004.
Koordynator grantów badawczych NATO, lata 1997 - 2000.
Prezes Polish American Art Association of Santa Barbara, Kalifornia, lata 1995 - 1997.
Działacz opozycji demokratycznej, członek grupy założycielskiej NZS Wrocław, lata 1978 - 1986.