KATEDRA INFORMATYKI
Miło nam poinformować, że prof. Rafał Stanisławski znalazł się w gronie nowo powołanych członków Komisji Ewaluacji Nauki. Po raz pierwszy w historii jest przedstawiciel Politechniki Opolskiej. Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, do zadań KEN należy m.in. przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji. – Nominację do Komisji Ewaluacji Nauki traktuję jako wielkie wyróżnienie dla mnie, ale przede wszystkim jako sukces Politechniki Opolskiej, której osiągnięcia naukowe są zauważane i doceniane. Praca w KEN wiąże się z szeregiem nowych obowiązków, na które patrzę z pewną obawą, ale przede wszystkim podekscytowaniem. Mam nadzieję, że prace w przedmiotowej komisji pozwolą mi nabrać nowych doświadczeń i umiejętności. Zobowiązuję się dobrze reprezentować naszą uczelnię – komentuje prof. Rafał Stanisławski. Artykuł w Wiadomościach Uczelnianych Politechniki Opolskiej: https://wu.po.opole.pl/prof-rafal-stanislawski-powolany-do-komisji-ewaluacji-nauki/