KATEDRA INFORMATYKI

Serdecznie zapraszamy na wykład z serii Nowoczesne Technologie w Informatyce, który poprowadzi Pan Jan Polański, zastępca dyrektora ds. wsparcia informatycznego w obszarze aplikacyjnym Centrum Informatyki ZUS w Opolu.

Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowanie zawodowe, to kompilacja pasji i zainteresowań związanych z informatyką.
Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego (Fizyka z matematyką) oraz Politechniki Rzeszowskiej (Inżynieria oprogramowania). Związany z ZUS od 2000 r. Przez klika lat jako informatyk pracował
w Ośrodku Przetwarzania Danych, a następnie jako koordynator pierwszego w ZUS Centrum Wsparcia Informatyki. Od 2009 r. do 30.06.2022 r. Kierownik Centrum Wsparcia Informatyki
w obszarze Orzecznictwa Lekarskiego, Prewencji i Rehabilitacji oraz Dokumentów Ubezpieczeniowych. Od 1 lipca 2022 r. Zastępca Dyrektora ds. wsparcia informatycznego w obszarze aplikacyjnym w Centrum Informatyki ZUS w Opolu.

Ceni skuteczność i nastawienie na realizację ambitnych celów. Najlepiej czuje się w niekonwencjonalnych zadaniach, unika rutyny i nieefektywnych rozwiązań.