INSTYTUT INFORMATYKI

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że ruszają w naszym Instytucie Informatyki studia podyplomowe "Informatyka śledcza". Studia te są nową odsłoną odbywających się do tej pory studiów podyplomowych pod nazwą "Informatyka z elementami informatyki śledczej". Rekrutacja na studia prowadzona jest do 31 października 2018r.

Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pragnących pogłębić bądź zdobyć umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa informacji, testów penetracyjnych oraz narzędzi i metod pracy operacyjnej. Starannie dobrana tematyka zajęć oraz najlepsi specjaliści z całego kraju umożliwią zdobycie nie tylko teorii, ale i praktyki w zakresie zarówno bezpieczeństwa informacji/systemów/sieci, jak również wyszukiwania informacji, uzyskiwania dostępu do informacji oraz odzyskiwania danych/informacji. Zamiast akademickich przedmiotów związanych z informatyką bądź bezpieczeństwem uczestnicy studiów spotkają wysoko wyspecjalizowane przedmioty, takie jak m.in. Biały Wywiad, Techniki Pozyskiwania Danych, Wyciek Danych i inne. Na wykładach i laboratoriach będzie możliwość praktycznego zapoznania się z możliwościami i obsługą narzędzi sprzętowych i programowych informatyki śledczej. Wszystkie laboratoria będą prowadzone we własnych laboratoriach Politechniki Opolskiej, natomiast wykłady będą prowadzane częściowo zdalnie, zmniejszając liczbę zjazdów kontaktowych w Opolu. Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr inż. Michał Podpora.

 

Strona studiów podyplomowych: http://forensics.po.opole.pl

POBIERZ:

1) Informator

2) Siatka studiów

3) Karty opisu przedmiotów

4) Dokumenty i regulaminy